Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

Adatvédelmi Szabályzat

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi weboldal és az ahhoz kapcsolódó közösségi oldalak - a továbbiakban: Oldalak - adatkezelését szabályozza:

https://hangoskep.hu/

www.facebook.hu/hangoskep.hu

www.instagram.hu/hangoskep

A Hangoskép Oldalak működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére.

Az adatvédelmi tájékoztatónk részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy az Oldalak felhasználóiról milyen személyes adatokat, milyen jogalapon kezelünk; személyes adatait milyen célra használjuk, kinek adhatjuk át, és Önnek milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

A jogszabályi változások miatt a későbbiek folyamán szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására. Erről minden esetben tájékoztatást adunk. Ha a változtatások az érintett hozzájárulását igénylik, szükség esetén újra hozzájárulást kérünk az adatkezelésünkhöz.

2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Adatkezelésünket elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó további EU és magyar jogszabályoknak megfelelően végezzük.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

A jogszabályi előírásokon belül adatkezelésünk megfelel a GDPR-ban megfogalmazott adatkezelési elveknek, amelyek szerint a személyes adatok:

 • Kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • Tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • Kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
 • Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

3. Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Detkó Dávid e.v.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Karacs Teréz utca 12., I/7.

Adószám: 57355117-1-23

E-mail: info@hangoskep.hu

Telefon: +36203292449

4. Fogalmi meghatározások

Szolgáltatásaink használatakor különböző típusú adatokat gyűjtünk. Követjük, hogy az Oldalakon milyen termékeket néz meg, milyen eszközt használ erre, és melyik hírlevél keltette fel az érdeklődését. Ha vásárol, vagy regisztrál az Oldalakon, a nevét is kezeljük.

Személyes adatoknak tekintjük

 • az azonosító adatokat, amelyek alatt a vezetéknév és keresztnév, az e-mail cím, a számlázási cím, a szállítási cím, a felhasználónév és a jelszó értendő.
 • az elérhetőségi adatokat, amelyek azok a személyes adatok, amelyek lehetővé teszik a kapcsolattartást. Ilyen adatok az e-mail cím és a telefonszám.
 • rendelési adatokat, amelyek a megrendelt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos adatokat jelenti, beleértve a szállítási és fizetési módot, valamint a megadott bankszámlaszámot.
 • beállításokat, amelyek alatt az olyan adatokat értjük, amelyeket a fiók tartalmaz. Ilyenek az elmentett címek és profilok, a hírlevél beállítások, a hűségprogramban való tagság, a vásárlási listák, a figyelt termékek, a termékek és szolgáltatások értékelése, valamint a kitöltött kérdőívek.
 • viselkedési adatokat, amelyek révén követjük az online tevékenységet, így a böngészést, különösen a megjelenített és megtekintett terméket és szolgáltatásokat, a kattintási adatokat, az Oldalakon való mozgási módot és a képernyő görgetését, valamint az eszköz adatait, amelyről az Oldalakon böngészett. Ilyen az IP cím és a származtatott hely, az eszköz azonosítása, annak műszaki paraméterei, a képernyő felbontása, a használt böngésző és annak verziója, valamint a sütikből (cookie) és hasonló technológiákból nyert adatok az eszköz azonosításhoz.
 • származtatott adatokat, amelyek a beállításokból származó személyes adatok, információk a megvásárolt termékek és szolgáltatásokról, az Oldalakon tanúsított viselkedésével kapcsolatos információk és az e-mailen küldött hírlevelek olvasásával kapcsolatos információk.

5. A személyes adatok kezelése

Személyes adatokat különféle célokra és különböző jogalapokból kezelünk.

Ha

 • az Oldalakat használja, amelyen sütiket alkalmazunk, az adatok felhasználásával nyomon követjük a látogatottságot és javítjuk a szolgáltatásainkat.
 • regisztrál, akkor adatait a fiók kezelése és a kapcsolódó funkciók biztosítása érdekében használjuk.
 • vásárol, adatait kezeljük rendelése teljesítésére, védjük a jogi igényeinket és teljesítjük a törvényes kötelezettségeinket.
 • személyre szabott ajánlatainkat jelenítünk meg és küldünk meg Önnek.
 • a regisztráció és a vásárlás során bekért születési dátum adatot nem tároljuk, az adatot kizárólag az érintett nagykorúságának ellenőrzése céljából kérjük be. Amennyiben az érintett feliratkozik a Hírlevél és/vagy Marketing hírlevél szolgáltatás(ok) valamelyikére, a születési dátum adatot személyre szabott ajánlatok kiküldése céljából tároljuk.

Részletesebben az alábbi tájékoztatást adjuk:

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok kör

Adatkezelés időtartama

Regisztráció

Az Oldalakon való vásárlás, a felhasználói élmények kiszolgálása, az Oldalakon szolgáltatásainak testreszabása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatások, a jogérvényesítés a fogyasztói jogok kezelése érdekében.

A szerződéskötéshez kapcsolódva és egyben jogos érdekünk alapján.

Azonosító adatok, rendelési adatok, elérhetőségi adatok.

A regisztráció törlését vagy az utolsó vásárlást követő általános elévülési időtartamig, azaz 5 évig, plusz 1 év időtartamig.

Számlázási adatok

A számla kiállítása.

A jogszabály által elrendelt adatkezelés.

Azonosító adatok.

A jogszabály által meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig.

Hírlevél szolgáltatás

Kapcsolattartás, értesítés kedvezményekről, akciókról.

Az érintett hozzájárulása.

Elérhetőségi adatok, beállítások, viselkedési adatok, származtatott adatok, keresztnév, születési dátum.

A hozzájárulás visszavonásáig.

Marketing hírlevél szolgáltatás

Kapcsolattartás, értesítés kedvezményekről, akciókról.

Az érintett hozzájárulása.

Elérhetőségi adatok, beállítások, viselkedési adatok, származtatott adatok, keresztnév, születési dátum.

A hozzájárulás visszavonásáig.

Online marketing

A vásárlói szokások elemzése alapján személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

Az érintett hozzájárulása.

Beállítások, viselkedési adatok, származtatott adatok.

A hozzájárulás visszavonásáig

Naplófájlok kezelése

Informatikai védelmi intézkedések miatt.

IT biztonságra alapozott jogos érdekünkből.

Viselkedési adatok.

5 évig.

Amennyiben a Webáruházban az Ön által e-mailen keresztül biztosított hangfájl alapján létrehozott terméket vásárol meg, úgy ezzel összefüggésben a Webáruház az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; korábbi megrendelésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatok; hangfájl; hangfájlról a Webáruház által készített hanghullám kép

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) illetve c) pontja, figyelemmel arra, hogy egy termék megrendelésével Ön és a Webáruház között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a Webáruházat kötelezettségek terhelik. A fenti adatokat Ön nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokat a későbbiekben is annak megfelelően nyújtani.

A megrendelés teljesítését követően a hangfájlról a Webáruház által készített hanghullám kép 4 hétig kerül megtartásra az esetleges panaszok, illetve utánrendelések feldolgozása érdekében. Ezt követően a hangfájlról a Webáruház által készített hanghullám kép végleges törlésre kerül.

A megrendelés teljesítését követően az Ön által biztosított – a termékhez kapcsolódó – hang- vagy videófájl a szerződés teljesítése érdekében a törlésre irányuló kéréséig vagy maximum 1 évig tárolásra kerül. Az NFC opció igénybevétele esetén a megrendelés teljesítését követően az Ön által biztosított – a termékhez kapcsolódó – hang- vagy videófájl a szerződés teljesítése érdekében a törlésre irányuló kéréséig vagy https://hangoskep.hu weboldal fennállásáig megőrzésre kerül. 

A Webáruház kötelezettséget vállal arra, hogy az általa tárolt hangfájlt az Ön kérésére 14 munkanapon belül eltávolítsa és az eltávolítás tényéről tájékoztassa.  

6. Adatfeldolgozás

Az összes általunk rögzített adatot mi, mint adatkezelő kezeljük. Ez annyit jelent, hogy mi határozzuk meg a személyes adatok rendeltetését, az adatkezelés eszközeit és mi felelünk annak megfelelő ellátásáért.

Legtöbb esetben a személyes adatait - mint adatkezelő - saját célra kezeljük. Ilyen esetben az adatait a saját partnereink részére a rendelésének fizetés, szállítás és további feltételek biztosítása érdekében továbbítjuk. Az adatokat az adatfeldolgozóinknak is továbbítjuk, akik ezeket a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel. A hozzájárulása esetén az adatait testreszabott reklám a további weboldalakon való megjelenítése végett a reklám- és közösségi oldalaknak is továbbíthatjuk.

Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval a GDRP 28. cikke alapján minden esetben írásbeli megállapodást kötünk és erről Önt is megfelelően tájékoztatjuk.

Az Ön személyes adatait az alábbi adatfeldolgozó partnereink részére továbbítjuk:

Az adatfeldolgozó adatai

Az adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja

Az átadott adatok köre

Shoprenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

+36-1/234-5012

info@shoprenter.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását és az NFC funkcióért felelős tárhelyszolgáltatását végzi.

A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Barion Payment Zrt. 

H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

+36 1 464 70 99


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.
 

 

Fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja.

DigiNyomda

1119 Budapest, Etele út 26., FSZ. 1.

+36-30-816-0007

nyomda@diginyomda.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a megrendelt képek nyomtatását végzi.

A megrendelés során az egyedi tervezéshez megadott személyes adatok.

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

+36-30/354-4789

info@szamlazz.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a megrendelésekhez tartozó számviteli bizonylatokat könyveli.

Az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Dombovári Kathrin

5900 Orosháza, Kossuth u. 19.

+36 30 422 8881

 

dombovarikthrin@gmail.com

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a megrendelésekhez tartozó számviteli bizonylatokat könyveli.

Az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Csomagnet.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8200 Veszprém, Egry József utca 11/E

info@csomagnet.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

Az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

7. A sütik használata

A weboldalon tett látogatásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy, vagy több sütit (=cookie-t) - egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldjön a webshop a felhasználó számítógépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 

A sütik a Google, a Facebook és általunk biztosítottak. Előbbiek felhasználása a Google Adwords és a Facebook Pixel rendszerén keresztül, utóbbiaké pedig a webshopon belül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a webshop a felhasználó számítógépére, amelyekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja az üzemeltető. Más információk és adatok tárolására nem kerül sor. 

Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Egyben azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

Alkalmazott sütik: analitika, követés, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési, felhasználót azonosító session süti. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást ad arról, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

8. Személyes adatok továbbítása a hatóságoknak

Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át a nálunk tárolt és a megkeresést megfogalmazó állami szerv által megjelölt személyes adatokat. Ezen állami szerv részére - amennyiben a pontos cél és az adatok köre megjelölésre került - személyes adatokat az adatkezelő csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Ilyen adatszolgáltatás előtt minden esetben meggyőződünk arról, hogy annak minden feltétele adott-e, és amennyiben igen, úgy a megkeresésnek eleget teszünk.

9. Az adatok biztonsága

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy (i) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); (ii) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); (iii) változatlansága igazolható (adatintegritás); (iv) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi az adatok (i) bizalmasságát (az adathoz férhessen hozzá, aki erre jogosult); (ii) a sértetlenségét (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét); (iii) a rendelkezésre állását (biztosítjuk, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök).

Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a felhasználókkal együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

10. Jogorvoslatok

Az alábbi jogai gyakorlása érdekében kérjük lépjen velünk kapcsolatba a Hangoskép megadott elérhetőségeinek egyikén.

Ön jogosult

 1. az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk). 
 2. a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk).
 3. személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk).
 4. az adatkezelés korlátozását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv.).
 5. az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk).
 6. tiltakozni az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk).
 7. a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásának bármikori visszavonására, de a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
 8. a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk).

Egyes jogait profiljába belépve, a Profilom menü, Adataim menüpontjában is érvényesítheti, így letöltheti az Önről kezelt adatokat, javíthatja azokat és elindíthatja profilja törlését, tiltakozási jogát érvényesítve. Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos hozzájárulását a hírlevél alján található linkre kattintva vonhatja vissza. Az Ön tiltakozásának vagy adatainak kezelésére vonatkozó visszavonásának technikai átvezetése (adatbázisban való rögzítése) legfeljebb 24 munkaórát vehet igénybe, így ezen átvezetés ideje alatt esetlegesen továbbra is kaphat a Hangosképtől értesítést.

Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése iránti kérését haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül elintézzük. Kivételes esetekben, különösen megkeresésének bonyolultsága esetén, jogunkban áll ezt az időt még további 2 hónappal meghosszabbítani. Az ilyen esetleges meghosszabbításról és az indokainkról természetesen tájékoztatni fogjuk. Hozzáférési joga keretében kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. Az első másolatot ingyenes, a többi másolatért az adatkezelő költségtérítést számíthat fel.

Ön adatkezelésünkkel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36/1-391-1400, fax: +36/1-391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu ) tud panaszt benyújtani, további jogorvoslatként bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Továbbá, ha személyiségi jogát az adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.

Detkó Dávid e.v.
Minden jog fenntartva!